Wie zijn wij?

  • Home
  • /
  • Wie zijn wij?

TRIPOD is een Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen grensoverschrijdend samenwerkingsproject onder leiding van 12 partners.

Over TRIPOD

 

Al deze partners zijn actief bezig met economische ontwikkeling en/of design en zij bundelen hun krachten en vaardigheden om ondernemingen te begeleiden en op te leiden wanneer zij designmethodologie willen integreren als factor van concurrentievermogen, differentiëring en innovatie.

Verder wil dit project de gemeenschap van designers uit de drie regio’s samenbrengen om nieuwe samenwerkingsverbanden te creëren en op die manier de projecten van ondernemingen te verrijken.

 

 Onze voornaamste uitdagingen

De hulpmiddelen van design gebruiken als hefboom voor waardecreatie in uw onderneming

Tussen ondernemingen en designers grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tot stand brengen, zodat u het verschil kunt maken

U wegwijs maken in de designaanpak, zodat u beter op de behoeften van uw gebruikers kunt inspelen

Uw onderneming begeleiden zodat u dankzij design aan concurrentievermogen wint

 

De 12 partners stellen doelgerichte acties voor, met 3 hoofdlijnen als basis:

Een diagnose maken van projecten en ondernemingen begeleiden in het kader van een designaanpak, om de projecten af te stemmen op de werkelijke voordelen voor de gebruikers en de markten.

Ondernemingen en innovatieactoren opleiden in verband met het beheer van designbronnen.

Netwerken voor designers structureren (Designer Club) en grensoverschrijdende businesskansen ontwikkelen (Design Fusion).

De grensoverschrijdende samenwerking draagt ertoe bij dat, door design, kan worden ingespeeld op de uitdagingen inzake concurrentievermogen in deze zone van Europa.

Interreg in enkele woorden

Het programma France-Wallonie-Vlaanderen: 5 Franse en Belgische regio’s die samenwerken om de grens te vervagen. Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is ontstaan vanuit de wil om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vier grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio

Een totaal bedrag van 170 miljoen euro afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zal aan het programma toegekend worden om projecten te ondersteunen die aansluiten bij de 4 thema’s van de samenwerking:

• onderzoek,innovatie en technologieoverdracht

• concurrentievermogen van kmo’s

• patrimonium, natuurlijke hulpbronnen en risicobeheer

• sociale samenhang, gezondheid, opleiding en tewerkstelling

Lees meer

Voorstelling van het GoToS3-project

GoToS3 : « Laten we naar slimme specialisatie gaan” is een projectenportefeuille die uit 16 projecten bestaat van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen. Binnen deze portefeuille, worden de projecten uitgedaagd om hun complementariteit en activiteiten te bundelen, om een grotere impact op het gebied te veroorzaken, en dit in 6 verschillende innovatiedomeinen.

Lees meer Bekijk alle deelprojecten

Partenaires / Projectpartners

INSTA-01
aditec_vertical
IDETA
Leiedal
logo fb
METROPOLE_EUROPENNE_DE_LILLE
Wallonie Design_logo

Partenaires associés / Geassocieerde projectpartners

Co-financeurs / Medefinanciers

unioneuropeenne
METROPOLE_EUROPENNE_DE_LILLE
Logo Région HDF
WALLONIE

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional / Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling