18
mei

Who’s my user?

Op donderdag 18 mei werd een tweede module van het TRIPOD-opleidingsprogramma gehouden

Het Tripod-project stelde de ondernemingen een nieuw dagprogramma voor, gewijd aan de “design thinking”-methode.

Design beoogt van in het begin om extra toegevoegde waarde te creëren, wat zich vandaag aan de hand van designmethoden die op de gebruiker zijn gericht, vertaalt in het principe van design thinking.

De workshop vond plaats in het prachtige gebouw van de Ruches d’entreprises de l’Union te Tourcoing.

Barbara Larcin, instructeur bij Design Innovation en zelf een gedreven, enthousiaste designer, had voor grote vellen papier gezorgd die zo goed als blanco waren gebleven, om het nadenken en de hersenactiviteit van iedereen te stimuleren.

De aanwezige ondernemers werden aangespoord om even wat gas terug te nemen, om tot een systematisch overzicht van hun producten/diensten te komen. Op die manier konden zij zich vervolgens in de denkwereld van hun gebruikers inleven.

Verloop van de dag:

‘s Morgens wordt er tijdens de ontvangst kennis gemaakt of kan de onderlinge band tussen de deelnemers verder worden aangehaald. Aan de opleiding nemen immers een aantal ondernemers deel die de inleidingssessie betreffende het designproces al hebben gevolgd, maar ook nieuwe personen die nieuwsgierig zijn naar de “design thinking”-methode onder een invalshoek die uitgaat van een diepgaande kennis van hun gebruiker. De traditionele rondetafel nodigt iedereen uit om de dag met een anekdote over een “klant” te beginnen. Op basis hiervan legt Barbara Larcin het concept “storytelling” uit, gebruikelijk bij marketing en de designaanpak. Ze maakt een korte verwijzing naar de noties servicedesign, design thinking en de totaalervaring van de gebruiker.

De iteratieve aanpak van design thinking wordt in 3 fasen ingedeeld: inspiratie/begrip → ideatie/verkenning → implementatie/materialisatie, de inhoud van de workshop wordt op de eerste fase geconcentreerd.

Barbara staat stil bij de theorie, het belang van praktische tools en het aansporen van de nieuwsgierige breinen om hiervoor ideeën uit te broeden.

Dankzij de canvaservaring kan iedereen een gebruikersparcours, het ervaringstype van zijn “klant” of een bijzondere ervaring definiëren die hij tijdens de opleiding als uitgangspunt wil nemen.

Daarna volgt een nauwkeurige bepaling van de plaatsen, de fasen, de elementen waarmee men rekening moet houden en hoe men dat doet.

Barbara wijst op het belang van de aandacht voor het emotionele aspect, voor het onvatbare, en reikt dan enkele nieuwe tools aan die helpen om deze concreet te formuleren.

De namiddag is gewijd aan individueel werk en daarna aan groepswerk, om vertrouwd te worden met een tool die Persona wordt genoemd. Hiermee kan men een of meerdere gebruikerssegmenten beter definiëren en begrijpen, en een empathische houding toepassen, inherent aan design thinking.

De vakantiebestemming van de alfagebruiker kennen (voorstellen of definiëren), de sport die hij/zij beoefent of zijn/haar verhouding met de natuur, helpen de ondernemer ongetwijfeld om een product/dienst aan te bieden die beter op de behoeften van deze gebruiker en die meer op zijn/haar cultuur of persoonlijkheid is afgestemd. De deelnemers waren opnieuw enthousiast over wat hen werd voorgeschoteld.

Sommigen misten evenwel het overdonderende effect van de ontdekking van design thinking op de eerste dag van de opleiding in april, en ongetwijfeld ook wel een beetje de playmobils. Anderen waren dan weer tevreden dat ze met een nieuw pakket met tools huiswaarts keerden, allemaal meer of minder geschikt voor de concrete noden van de ondernemer die zijn gebruiker wil kennen en hem/haar het beste wil aanbieden.