Wettelijke bepalingen

  • Home
  • /
  • Wettelijke bepalingen

Artikel 1 Identiteit

De website https://www.tripod-design.eu/ is die van La Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille en van Design Innovation, mede-eigenaars van de website.

Artikel 2 Gegevens

Adres

(i) voor La CCI Grand Lille, openbare administratieve staatsinstelling ingeschreven in het SIRENE-register onder het nummer 13002271800147, te Place du Théâtre 40 – CS 60359 – Lille Cedex, Frankrijk
(ii) voor Design Innovation, vereniging zonder winstoogmerk, ingeschreven, te Rue Warmonceau 318 – 6000 Charleroi, België.

E-mail

contact@lille-design.com

Artikel 3 Gebruiksvoorwaarden

Door naar de Website te surfen en hem te gebruiken, aanvaardt u zonder enig voorbehoud de onderhavige gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe, u hieraan te houden.
Volledige gebruiksvoorwaarden hier.

Algemeen

De onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de Website van La CCIGL/Design Innovation, met de domeinnaam https://www.tripod-design.eu/, hierna gezamenlijk “de Website” genoemd.
Door naar de Website te surfen en hem te gebruiken, aanvaardt u zonder enig voorbehoud de onderhavige gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe, u hieraan te houden.
La CCIGL/Design Innovation behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de onderhavige gebruiksvoorwaarden te wijzigen; de gebruiker wordt derhalve verzocht om ze te raadplegen telkens voor hij de Website gebruikt.

Intellectuele-eigendomsrechten

De Website, met daarbij inbegrepen de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo’s, de software en alle andere eventuele inhoud op deze Website, zijn beschermd door de intellectuele-eigendomsrechten van La CCIGL/Design Innovation en diens eventuele leveranciers en partners. Deze intellectuele-eigendomsrechten hebben betrekking op onder andere, zonder dat deze lijst uitputtend is: het auteursrecht, de naburige rechten, de rechten in verband met de gegevensbanken en de merkenrechten.

Verwerking van persoonsgegevens en Cookies

Alle persoonsgegevens die nodig zijn om een bestelling te verwerken, worden bewaard om latere bestellingen te vereenvoudigen.
De gebruiker staat toe dat deze gebruikt worden om statistieken op te maken waarmee de website en de goederen en diensten die er worden aangeboden, verbeterd kunnen worden. Deze gegevens worden onder meer door cookies opgeslagen. Deze cookies zijn tijdelijk en worden in het cookiesbestand van uw internetbrowser opgeslagen tot ze vervallen. Tracking gebeurt anoniem. U kunt op om het even welk ogenblik de cookies van uw internetbrowser verwijderen door de toetsen CTRL + SHFT + DEL tegelijkertijd in te drukken en dan het overeenkomstige vakje aan te vinken.