This event has passed

‘Design in de publieke ruimte’ stelt projecten voor

Start
4 april 2019 9 h 00 min
End
4 april 2019 10 h 00 min
Address
President Kennedylaan, Courtrai, Belgique   View map
Phone
056 24 16 16 - 0477 48 11 35

Categorie:

Status

Event Details

‘Design in de publieke ruimte’ (Tripod) stelt projecten voor

‘Design in de publieke ruimte’ is een uitgebreid cocreatietraject met bedrijven,
ontwerpers en dertien lokale besturen uit Zuid-West-Vlaanderen. Op initiatief van
Intercommunale Leiedal in het kader van het Interreg-project Tripod-II creëren ze
samen nieuwe producten en diensten. In de loop van de komende maanden worden
vijf ontwerpen gemaakt. Elk van die ontwerpen moet een antwoord bieden op een
concrete uitdaging.
De vijf uitdagingen werden tijdens brainstormsessies door de lokale besturen gekozen.
Gemeenten kregen intussen al de kans om aan te sluiten bij een of meerdere van de vijf
projecten. In een volgende stap worden de lokale besturen aan een ontwerper en aan
bedrijven uit het werkingsgebied van het Interreg-project Tripod-II gekoppeld.
Intercommunale Leiedal nodigt je graag uit op de voorstelling van deze vijf projecten. Ze
illustreren de variatie aan uitdagingen voor een lokaal bestuur: van een slimme vuilbak tot het
innoveren in groenbeheer, het ontwikkelen van een mobipunt, het zichtbaar maken van een
fietsnetwerk of het innoverend visualiseren van ruimtelijke ingrepen. Het zijn vijf
cocreatietrajecten die doen dromen én de komende maanden werkelijkheid worden.
Je bent dan ook van harte welkom op donderdag 4 april om 9 uur bij Intercommunale
Leiedal, President Kennedypark 10 in Kortrijk. Gelieve je komst even te bevestigen via
kris.dekeyzer@leiedal.be.
Programma
09u00 Situering door Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur Leiedal
09u05 Voorstelling van de vijf projecten ‘Design in de publieke ruimte’ door Kris
Dekeyzer (projectleider Tripod-II, Leiedal) in samenwerking
met vertegenwoordigers van de lokale besturen
09u30 Gelegenheid om foto’s te nemen in een boeiende visuele opstelling
Contact
Kris Dekeyzer, projectleider: 056 24 16 16 | 0477 48 11 35 | kris.dekeyzer@leiedal.be