In het kader van het werkpakket Promotie en valorisatie van design werd prospectief nagedacht over wat de toekomst voor het designervak te bieden zou kunnen hebben en dat dan vooral in een grensoverschrijdende context (concreet gaat het om samenwerking tussen ondernemingen en designers van verschillende regio’s) en met bijzondere aandacht voor de zones Hauts-de-France, Henegouwen, West- en Oost-Vlaanderen, de TRIPOD-II-zone.

De enquête bestond uit verschillende thema’s:

– het designervak;
– de evolutie van de competenties van de designer;
– waarom nu met een designer werken?;
– waarom werken met een designer uit een andere regio?;
– en, uitsluitend voor de respondenten uit de TRIPOD II-projectzone: welke designcompetenties zijn volgens hen eigen aan hun gebiedsdeel?

Ontdek de trends die uit de antwoorden naar voren komen in het pdf-verslag!

VOORUITSTREVEND RAPPORT