Het Design Fusion evenement van 2 februari 2021, waarmee het Tripod-II-project werd afgesloten, begon met een workshop gericht op mogelijke implementaties van design in de openbare ruimte, en meer bepaald op het concrete voorbeeld van het Urban Design-project, geleid door het Tripod-team gedurende het programma. Na een inleiding door de coördinator van dit project, Kris Dekeyzer (Intercommunale Leiedal), vond de workshop plaats in twee fasen: eerst een presentatie van de verschillende producten die uit het project voortkwamen door twee ontwerpers die eraan meewerkten, daarna een interactieve uitwisseling bedoeld om expertise uit te wisselen rond mogelijke uitbreidingen van het project.

Inleiding door Kris Dekeyzer

Design in de openbare ruimte is een van de onderwerpen die Tripod ten volle heeft omarmd: de partners hebben er systematisch en methodologisch aan gewerkt.

De aanpak was als volgt:

– Een eerste stap was in het in kaart brengen van behoeften in verschillende gemeenten: enquêtes en workshops gericht op het verzamelen van informatie over kansen en behoeften, om deze in verband te brengen met verschillende ontwerpers en verschillende bedrijven, zodat nieuwe producten of diensten kunnen ontstaan.

– Tijdens het Design Fusion evenement in 2018 deelden 3 sprekers hun mening en ervaringen over design in de openbare ruimte en manieren om deze te benaderen

– Al deze informatie werd vervolgens samengebracht om een ​​traject op maat te ontwerpen: er werden meer dan 30 co-creatieateliers opgericht met 5 ontwerpers, 20 bedrijven en verschillende Vlaamse, Franse en Waalse spelers.

Presentatie door ontwerpers

Uit dit hele proces zijn 5 producten geboren, van de bewegwijzering van het “Carré bleu” -project tot de creatie van slimme vuilnisbakken, inclusief de introductie van groen in openbare ruimtes. De twee ontwerpers Emmanuelle Valot en Yoann Druet gingen in op de details van deze 5 uitstralingen van Tripod’s “Urban design” -dynamiek en wezen telkens op hun meerwaarde.

Interactieve uitwisseling met workshopdeelnemers

Het tweede deel van de workshop was gewijd aan het mobiliseren van de complementaire expertise in het project: welke wenselijke consequenties kunnen we identificeren?

Door gebruik te maken van de Mural-tool, een gezamenlijk en digitaal whiteboard waarmee digitale post-itnotities kunnen worden gebruikt, hebben de deelnemers na een brainstorm in verschillende fasen voor elk van de 5 producten de vraag ‘Wat zijn de volgende stappen om dit product naar de markt, naar de gemeenten te brengen? Hoe ga je van prototype naar product dat beschikbaar is in de stedelijke ruimte?”. Er werden telkens twee fasen doorlopen: ten eerste een brainstorm van 5 minuten waarin alle deelnemers hun ideeën konden pitchen, ten tweede een stem om de post-its met de grootste steun te identificeren.

Urban Design, geïnitieerd door Tripod, blijft in veel opzichten een open project, altijd op zoek naar nieuwe gebieden om zijn dynamiek in te zetten. Gemeenschappen, lokale autoriteiten, burgers, ontwerpers en bedrijven die geïnteresseerd zijn in het proces, worden uitgenodigd om contact op te nemen met Kris Dekeyzer.

Bekijk de workshop in herhaling :
Part 1
Part 2
Part 3