06
jul

DESIGNER CLUB #2 WORKSHOP DUURZAAM ONTWERPEN

Designer Club organiseerde op 6 juli de workshop duurzaam ontwerpen. Doel van de Designer Club is designers en bedrijven samenbrengen. Designer Club maakt deel uit van TRIPOD-II, een grensoverschrijdend samenwerkingsproject tussen Noord-Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. Meer dan 30 designers en professionelen uit Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk kwamen naar Kortrijk om de workshop ecodesign te volgen. Iedereen zocht een plekje op de kleurrijke zitzakken – net kano’s op het droge – en de toon was meteen gezet.

Wouter en Liesbet van OVAM – Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij – stelden twee ecodesign tools voor: Ecolizer en SIS Toolkit.

De Ecolizer berekent de ecologische impact van een product. Na eenvoudige registratie op de website www.ecolizer.be kan je deze online tool – in het Nederlands, Frans en Engels – gratis gebruiken. De Ecolizer bestaat uit een database van verschillende materialen met informatie over verpakking, transport, gebruik en levensduur en een calculator. Hoe hoger de behaalde score, hoe groter de ecologische impact van het product op zijn omgeving.

De SIS Toolkit of Sustainable Innovation System is een tool dat de communicatie op gang trekt tussen bedrijven, klanten en designers. Tijdens het recyclage proces kan de communicatie spaak lopen tussen klanten en designers. De tool is onderverdeeld in vijf hoofdstukken: 1. Human Capital, 2. Intellectual Capital, 3. Financial Capital, 4. Social Capital, 5. Natural Capital. Deze vijf hoofdstukken worden in een matrix gecombineerd met de elementen: Ambitie / Noden / Design / Productie / Distributie en gebruik / End of life.

De intersectie van twee elementen levert interessante informatie op. Zo worden nieuwe mogelijkheden ontdekt voor de producten. “Ik ben designer en geef les in ecodesign, ook aan bedrijven. Het is hun prioriteit en er zijn veel strategieën mogelijk. De SIS tool kende ik niet. OVAM is een unieke organisatie en met dit event bereiken ze een grote doelgroep. We bevinden ons hier in het hart van de design stage,” vertelt een deelnemer uit Frankrijk.

Na de presentatie werd alles duidelijker tijdens het vervolg van de workshop waarbij de grote groep in kleine groepjes werd verdeeld. De deelnemers kregen telkens drie vragen waarover ze gingen brainstormen. Achteraf werden de belangrijkste oplossingen en conclusies gedeeld met de ganse groep. De antwoorden op de verschillende vragen werden in een matrix ingevuld. Doel van deze oefening is om bedrijven een bredere kijk op duurzaamheid bij te brengen.

Duurzaamheid is immers niet alleen de zorg van ontwerpers en milieumensen maar moet door gans het bedrijf gedragen worden. “Na een klassieke opleiding als ingenieur heb ik één jaar integrale productontwikkeling gevolgd. De brainstorm sessie vond ik heel goed. Je leert onverwachte linken leggen en bouwt je ideeën op aan de hand van de ideeën van anderen. De tool is interessant als evaluatie. Ik denk wel dat ze met deze tool meer moeten mikken op bedrijven. Het is een aanpak die er zou aanslaan. Ligt dit in de lijn van de visie van het bedrijf? Welke snijpunten zijn belangrijk? De feedback van klanten is interessant voor een bedrijf,” vertelt Bart. Kathelijne vult aan. “Ik werk mee aan het project ‘Codesign Aliment’ waar we trachten codesign en cocreatie te stimuleren in de voedingsindustrie. De SIS brainstorm vond ik inspirerend en ik heb enkele contacten kunnen leggen.”

Ook designer Tiphaine heeft heel wat geleerd. “De workshop heeft me meer dingen in vraag doen stellen. Welke nieuwe oplossingen, nieuwe openingen kunnen we bedenken. Ook een bedrijf dat diensten verleend zoals MAALAI Design Service in Frankrijk kan zich dezelfde vragen stellen. Het opent nieuwe horizonten.” Benieuwd wie er nog allemaal de workshop volgde, kwam ik terecht bij Sofie en Jozefien. “Ik heb criminologie gestudeerd. Nadien volgde ik een opleiding schoenenontwerp. Wat we precies willen, verschillende dingen eigenlijk, is nog niet duidelijk. We zijn hier om inspiratie op te doen. We willen samen iets opstarten in interieur en accessoires maar dan wel op een ecologisch verantwoorde manier. De Ecolizer vonden we een interessante tool om een idee af te toetsen. De brainstorm sessie was heel leerrijk.”

Benieuwd naar de volgende Designer Club? Hou de nieuwsbrief van Designregio Kortrijk in de gaten! Bekijk alle foto’s hier! Met dank aan Howest – Industrial Design Center voor de inspirerende locatie.

Ingrid Allaerts –  Gepost op 20 July 2017