09
feb

Eerste vergadering van de DESIGNER CLUB

Al wat ontwerpers aan weerszijden van de grens te bieden hebben ten dienste van bedrijven.

Design en innovatie dichter bij bedrijven brengen middels een platform dat toegankelijk is voor professionals uit de sector en vooral groeien door een internationaal netwerk: dat waren de onderwerpen van de eerste, bijzonder vruchtbare bijeenkomst van TRIPOD-II die plaatsvond op 9 februari.

 Groeien door een internationaal netwerk‘, zo luidde het thema van de eerste vergadering van het interregionale project TRIPOD-II op 9 februari. Meer dan 70 Franse en Belgische designers kwamen samen in de lokalen van INRIA,het Franse instituut voor onderzoek in computerwetenschappen en automatisering, in het hart van het bedrijvenpark Euratechnologies in Rijsel en ze hadden maar één doel: doeltreffende manieren bedenken om design ten dienste te stellen van bedrijven. Op het programma stonden enkele sprekers die bestaande projecten uit Frankrijk en België kwamen voorstellen.

Te beginnen met de 5×5 Club uit Kortrijk, die bestaat uit vijf  ondernemingen en vijf junior designers. Zij werken processen uit met de bedoeling innovatieve oplossingen te ontwikkelen. ‘We hebben dit project samen met het bedrijf Elasta opgestart tijdens de biënnale Interieur van afgelopen oktober’, vertellen Yvette Plaisier en Sander De Clercq, die aan het hoofd staan van de groep TEN. ‘Momenteel zijn we bezig een elastische band te ontwikkelen bestaande uit geleidende paden waarop veelkleurige leds kunnen worden bevestigd. We hopen dat dit product op een dag kan worden gebruikt op kleding voor een betere zichtbaarheid of voor lokalisatiesystemen en crowd management.’

DESIGN IN HET HART VAN EEN ONDERNEMING BRENGEN

Hervé Grolier, zaakvoerder van het bedrijf CréeArte, dat gevestigd is in het Franse Denain (dicht bij Valenciennes), onderwijsdirecteur aan de hogeschool voor design ISD-Rubika in Valenciennes, vindt dat ‘TRIPOD-II een enorme bijdrage kan leveren aan de grensoverschrijdende economie want er is nog veel werk aan de winkel om design in het hart van ondernemingen te brengen, om toekomstige designers op te leiden en hen klaar te stomen voor een markt die voortdurend in beweging is. Design draait om meer dan leuke tekeningen maken, het kan een grote meerwaarde betekenen voor de manier waarop een onderneming functioneert.’
Dankzij TRIPOD-II zullen de netwerken van designers exponentieel uitbreiden om te komen tot een gigantisch netwerk van experts waarop bedrijven een beroep kunnen doen. ‘Elke designer heeft zijn eigen specialiteit’, vervolgt Barbara Larcin van het opleidingscentrum Design Innovation uit Charleroi. ‘Wij zijn er ons ten volle van bewust dat het geen evidente piste is voor onderaannemers of verdelers, maar ze moeten vertrouwen hebben in onze capaciteiten om te cocreëren, tussen professionals onderling en met scholen, om uiteenlopende projecten te realiseren. Design biedt oplossingen op maat en is noodzakelijk voor langetermijngroei.’
Dat wordt bevestigd door Yves Voglaire, oprichter van het netwerk Designenjeu uit Brussel: ‘Ik zou niets gedaan krijgen zonder netwerk. Designenjeu richt zich zowel tot designers als tot leveranciers, werknemers, partners, enzovoort. Doordat we uitgaan van de complementariteit van competenties, zijn we in staat een massa talenten samen te brengen rond innovatie, gaande van HR-specialisten tot ingenieurs, van project-beheerders tot communicatie-deskundigen.’

En laat dat nu net de bedoeling zijn van TRIPOD-II, een netwerk uitbouwen van uiteenlopende competenties door talent uit Frankrijk en België samen te brengen en voortdurend lert zijn voor evoluties.

DE GEDROOMDE DESIGNCLUB

Tijdens een grote cocreatiesessie hebben de 70 designers die aanwezig waren op de lancering van TRIPOD-II zich gebogen over de ideale designclub en hoe die eruit zou kunnen zien. In groepjes van zes tot acht personen hebben ze hun ideeën de vrije loop gelaten. Toen de resultaten werden toegelicht, bleek dat alle deelnemers het erover eens waren dat het essentieel is dat er een opening wordt gemaakt naar de buitenwereld: ontmoetingsmomenten organiseren met sectoren en onderaannemers, designers aantrekken, een beroep kunnen doen op externe competenties, bedrijven informeren welke ingrijpende veranderingen design teweeg kan brengen, eenzelfde taal spreken, uitleggen wat ieders specificiteiten zijn, naar buiten treden als een team dat ten dienste staat van ondernemingen, enzovoort.
‘Hoe beter we erin slagen om uit te leggen in welke mate design een essentiële strategie is binnen een onderneming, hoe makkelijker het wordt om de specificiteiten van elk van onze vakgebieden duidelijk te maken’, klinkt het aan een van de tafels. ‘We constateren dat we aan weerszijden van de grens dezelfde bekommernissen hebben: we zouden graag innovatie cocreëren die bedrijven helpt om te groeien’, vangen we aan een andere tafel op.

Naarmate de brainstorming vordert, wordt duidelijk dat de ideale club niet alleen uit designers bestaat, maar uit iedereen die te maken heeft met design, van fabrikanten tot eindgebruikers. ‘We moeten design promoten en de voordelen ervan uitleggen voor eender welke business: het doel van het TRIPOD-II-netwerk moet er onder meer in bestaan een idee uit te vergroten en het duurzaam te maken hoe je het ook bekijkt, hetzij op economisch niveau, hetzij op het vlak van good practices’, vult een andere groep aan.

De ideeën spatten in het rond, van een voorstel om aan couchsurfing te doen rond het thema design of een weekend waar start-ups hun innovaties kunnen presenteren aan een publiek tot promotie campagne om de voordelen van design uit te leggen in scholen en ondernemingen. TRIPOD-II is er in één dag in geslaagd om een karrenvracht aan ideeën te genereren: rest ons alleen nog al die voorstellen in concrete acties te vertalen. Werkt u voor een onderzoekscentrum of leidt u een start-up of een kmo die wil uitpakken met een materiaal, een tool, een proces of een strategie waarover onze designers zich kunnen buigen?

Dan kan TRIPOD-II een opstapje zijn want het is de bedoeling om met TRIPOD-II in de toekomst bijeenkomsten te organiseren bij de bedrijven zelf. Zo hebt u de unieke kans om kennis te maken met de designers uit de drie regio’s, Noord-Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen.